copyright j@nnika

Vredesonderhandelingen tussen de Romeinse consul Gaius Fabritius Luscinus met de gepluimde helm, en de Griekse koning Phyrrhus. Phyrrhus probeert de Romein na een mislukte omkooppoging angst aan te jagen door plots een briesende olifant achter hem te doen verschijnen, maar Fabritius blijft onverschrokken.

        Vorige     Index    Volgende