FOTOCOLLAGE (25 foto's)
TENTOONSTELLING KNUS (DEN BOSCH)

Tot voor kort werden de jaren '50 gezien als een saaie tijd van hard werken en weinig veranderingen. Met een verzuilde samenleving,
 waarin het gezag van de overheid en het eigen kerkgenootschap nog onaantastbaar was. Een tijd van burgerlijkheid en een benepen moraal.
 Maar de jaren '50 lijken toe aan herwaardering. Er is weer oog voor de enorme ontplooiingsmogelijkheden die deze jaren boden,
 zowel op sociaal-economisch gebied als in cultureel opzicht.


 

.

HOME of naar Zandsculpturen